Марин Караколев, старши консултант Търговски площи Forton International, консултант на Paradise Center

2220

BalREc: Smart City Investment - Sofia, Конфенеренция за публичните и частните проекти, които подобряват условията за живот и бизнес

Най-нови видеа