Надяваме се колегите от БФБ и АПСК да си свършат работата - Николай Ялъмов, председател на СД на ФГ Капман, на форума "Шумът на парите 2011"

696

Най-нови видеа