Не смятам, че трябва да взимаме толкова на сериозно европейската енергийна политика и целите по Стратегия 2020, колкото ние го правим - Красен Станчев, председа

1266

Най-нови видеа