Необходимостта от холдингови структури в енергетиката остава - Ангел Семерджиев, председател на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР)

1060

Най-нови видеа