Новото кредитиране ще е подкрепено от вътрешната спестовност - Асен Ягодин, председател на управителния съвет и изпълнителен директор на Българска банка за разв

861

Най-нови видеа