Нуждаещите се от саниране сгради в България днес са над 100 000 - Николай Пехливанов, заместник-председател на Комисията по регионална политика и местно самоупр

408

Най-нови видеа