Няма ни в масовите медии - Александър Маджиров, портфолио мениджър в ОББ Асет Мениджмънт, на "Шумът на парите 2011"

1184

Най-нови видеа