Няма силен регионален пазар, без държавата да го е подкрепила - Любомир Бояджиев, председател на БАЛИП и изпълнителен директор на БенчМарк Финанс (2 част)

364

Най-нови видеа