Общият размер на застрахователните измами в България се оценява на 100 млн. лв. годишно - Стоян Мавродиев, председател на КФН, на конференцията „Сигурност и пре

Най-нови видеа