Полша - най-големият пазар в ЦИЕ - Пиотр Боровски, зам. директор на отдел "Развитие на пазара" към Варшавската фондова борса, на "Шумът на парите

501

Най-нови видеа