Предложения за въвеждане на пазарен механизъм за обновяване на жилищни сгради, частна собственост - Росен Малчев, управител на БИЕС ООД

909

Най-нови видеа