Проспектът е и един маркетингов документ, който се представя на купувачите - Патрик Ласкоржински, партньор във варшавския офис на DLA Piper и Михал Павловски, ю

962

Най-нови видеа