"Не познавам хора, които да разчитат на държавното пенсионно осигуряване" - Андрей Александров, член на СД и изпълнителен директор на Алианц Живот, по

799

Най-нови видеа