"Повечето УД-та написаха домашните си за това, как да привлекат нови клиенти" - Владислав Панев, председател на СД на Статус Капитал, на "Шумът н

844

Най-нови видеа