"Създаването на специален закон за КИС е положителна крачка напред" - Стоян Тошев, председател на УС на БАУД, на "Шумът на парите 2011"

688

Най-нови видеа