"Създаването на специален закон за КИС е положителна крачка напред" - Стоян Тошев, председател на УС на БАУД, на "Шумът на парите 2011"

772

Най-нови видеа