"Ще излезем от кризата и ще се върнем към нов икономически растеж най-рано през четвърто тримесечие на 2010 г." - Георги Прохаски, председател на Цент

1059

Най-нови видеа