Създаде се група от фирми, които ще бъдат гръбнакът на българската икономика през следващите години - Станимир Михайлов, изп. директор на Инвестбанк, на IX-ия м

457

Най-нови видеа