Ще се опитаме да интегрираме малцинствените и сициално уязвимите групи - Лиляна Павлова, зам. министър на регионалното развитие

664

Най-нови видеа