Шумът на парите: Иво Сеизов, изпълнителен директор на Сентинел Асет Мениджмънт

1310

Най-нови видеа