Стоян Тошев, председател на УС на БАУД, на форума "Шумът на парите 2010"

837

Най-нови видеа