Страните членки на ЕС са задължени до лятото на 2011 г. да създадат финансови стимули за ускоряване на мерките за енергийна ефективност - Николай Бъчваров, упра

671

Най-нови видеа