Строителите оцеляват благодарение на инвестициите в инфраструктурата - Цветан Цонев, главен изпълнителен директор на Трейс Груп Холд

1146

Най-нови видеа