Строителният сектор в България е още в застой - Светослав Глосов, председател на Камарата на строителите в България, по време на VI Годишна конференция "Ст

958

Най-нови видеа