Строителният сектор в България е още в застой - Светослав Глосов, председател на Камарата на строителите в България, по време на VI Годишна конференция "Ст

807

Най-нови видеа