Това, че сме относително малки в Европа, е сред основните проблеми за България. На второ място отрицателно въздействие оказва факта, че сме част от регион, койт

Най-нови видеа