Цената на банковия ресурс може да се оптимизира с привличане на външен ресурс - Асен Ягодин, председател на УС и изпълнителен директор на ББР, на форума "Ш

685

Най-нови видеа