В момента има отлив на капитали от България към международните капиталови пазари - Любомир Бояджиев, председател на БАЛИП и изпълнителен директор на БенчМарк Фи

806

Най-нови видеа