Винаги съм смятал за несправедливо монополизирането на пазара от няколко кредитни агенции - Антъни Хасиотис, гл. изпълнителен директор на Пощенска банка

Най-нови видеа