Владислав Горанов, зам. - министър на финансите, МВФ подкрепя реформите, предприети от правителството

Най-нови видеа