"Дистрибуционният канал на една банка е един от най-лесните начини да стигнеш до крайния потребител" - Евгени Бенбасат, изпълнителен директор на ОББ M

Най-нови видеа