Ролята на фондовете на капиталовия ни пазар расте непрекъснато и очакваме в края на годината активите им да превишат 4 млрд. лева - Ангел Джалъзов, заместник-пр

727

Най-нови видеа