Румен Стайков, съсобственик Брокер Инс, Шумът на парите 2010

871

Най-нови видеа