Шумът на парите 2014: Айдън Сейман, изпълнителен зам. председател на Истанбулската фондова борса

1323

Най-нови видеа