Шумът на парите 2014: Иван Такев, изпълнителен директор, Българска фондова борса

1414

Най-нови видеа