Шумът на парите 2014: Маргарита Петрова-Кариди, изпълнителен директор и член на Съвета на директорите, Банка Пиреос България

1705

Най-нови видеа