Шумът на парите 2018: Цветан Алексиев, главен изпълнителен директор, Сирма Груп Холдинг

Най-нови видеа