Шумът на парите 2019: Никола Янков, управляващ партньор и председател на Съвета на директорите на Експат Капитал

Най-нови видеа