Шумът на парите 2019: Цветан Алексиев, главен изпълнителен директор на Сирма Груп Холдинг

Най-нови видеа