Сирма: Има сливане на физическия, биологичния и дигитален свят

3108

През последните 20-30 години технологиите се развиват много бързо, като в наши дни ставаме свидетели на сливане на физическия, биологичния и дигиталния свят. Това каза Цветан Алексиев, изпълнителен директор на софтуерната компания Сирма Груп Холдинг, по време на форума „Шумът на парите“, провеждан в София и организиран от Profit.bg. "Преди 20 години предизвикателството беше, че нямаше много данни, докато сега положението е точно обратното - има адски много данни, заринати сме от тях и е голямо прдизвикателство човек да извлече ценна информация, която да свръши работа", каза Алексиев. По думите му, тази динамика е направила компаниите много по-адаптивни, провокирайки ги да внедряват гъвкави и адаптивни процеси. Това е довело до настоящия тренд за въвеждане на когнитивни технолгогии, изкуствен интелект. "Започнахме преди 25 години да правим системи за изкуствен интелект, като осъществихме няколко проекта, включително в Канада. Тогава осъзнахме обаче, че времето за изкуствения интелект все още не е настъпило. Сега обаче дойде нашето време", каза Алексиев. По думите му, за съжаление, иновативните софтуерни продукти се търсят повече в чужбина, отколкото у нас.

Най-нови видеа