Следващата година ще е достатъчно предизвикателна - Пламен Илчев, управител, ЕЦЕ Проектмениджмънт България

721

Най-нови видеа