Студентският кредит е много изгоден - Виолина Маринова, председател на Управителния съвет на Банка ДСК

Най-нови видеа