Светла Несторова, Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор на ЗАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп, Шумът на парите 2010

Най-нови видеа