Тазгодишният конкурс "Мениджър на годината" има три отличителни белези - Илиян Василев, председател на Делойт България

814

Най-нови видеа