Тодор Белчев – председател на съвета на директорите на ТЕХНОПОЛИС

Най-нови видеа