Владислав Горанов: Валутният борд е плюс за нас

Най-нови видеа