Всички са равни пред закона - Красимир Стефанов, изп. директор на НАП

1060

Най-нови видеа