Всички са равни пред закона - Красимир Стефанов, изп. директор на НАП

1275

Най-нови видеа