За съжаление видяхме, че могат да се случват грешки и след много години на съществуване на системата за ДПО - Даниела Петкова, главен изпълнителен директор, ПОК

658

Най-нови видеа