Финансовият сайт Profit.bg е създаден да отговори на нарастващите нужди на потребителите от навременна, пълна и достоверна информация за българския и международния финансов пазар с акцент върху авторските новини и анализи, новини за регионалните фондови пазари, интервюта с водещи компании, обучения за начинаещи инвеститори, новини в сферата на недвижими имоти и др.
 
Целта, която си поставяме е бързо и своевременно информиране на инвестиционната общност за най-важните събития от света на бизнеса, с което да ги подпомогнем максимално при вземане на инвестиционни решения.

Стратегията на компанията включва предлагането на нови продукти и уникални услуги, с което да се наложим като достоверен и достъпен източник на финансови новини и анализи, полезни както за специалисти, така и за широката публика с все по-засилващ се интерес към финансовите пазари у нас и в чужбина.

Екипът на Profit.bg е млад и амбициозен, съставен от специалисти в сферата на финансовите пазари с дългогодишен опит в реалната търговия както на българския, така и на международните финансови пазари. Членовете му са с натрупан значителен опит и в сферата на финансовата журналистика.

Екип:

Лили Георгиева, lily.georgieva@profit.bg 

Иван Нончев, ivan.nonchev@profit.bg
 

Контакти:

Лозенец 1164, ул. Златовръх 22, ет.3, ап. 4

Телефон: +359 895 775 864

Факс: +359 2 868 76 99

Email: info@profit.bg

Facebook: Profit.bg
 

За Реклама:  Николай Пенев, penev@profit.bg