Активите на застрахователите достигат 4.7 млрд. лв.

1099
Активите на застрахователите достигат 4.7 млрд. лв.

Със 116.4% са се увеличили през последната година задълженията към сектор Домакинства и НТООД (нетърговски организации, обслужващи домакинствата) на застрахователите, презастрахователите и здравноосигурителните дружества, става ясно от статистиката на БНБ.
Към декември стойността им е достигнала 809.4 млн. лв., или 435.4 млн. лв. над сумата от 374 млн. лв. към декември 2009 година. 425.4 млн. лв. е увеличението само за последните три месеца от годината.

Към края на четвъртото тримесечие на 2010 г. техният относителен дял в общата сума на застрахователните технически резерви е 31%, при 18% към декември 2009 година и 14.9% към септември 2010 г.

От БНБ уточняват, че въпросните данни ще бъдат ревизирани.

Напомняме, че през ноември бяха обнародвани нормативни промени в Наредба №27, с които се въведе нов, допълнителен резерв по Гражданска отговорност, който ще се определя от минимално необходимите суми за покритие на риска на едно МПС и очаквания размер на разходите по застраховката. Определят се и конкретни изисквания за метода, по който се образува резерва за възникнали, но непредявени претенции по същата застраховка.

Задълженията към резиденти, включени в застрахователните технически резерви, възлизат на 1.645 млрд. лв. към края на четвъртото тримесечие на 2010 г., при 1.26 млрд. лв. към края на същото тримесечие на 2009 година, сочи статистиката на БНБ.

Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви към декември 2010 г. е 63.1%, при 60.6% към края на четвъртото тримесечие на 2009 г.

Задълженията към резидентните застрахователни компании и пенсионни фондове към декември 2010 г. намаляват на годишна база с 5.2 млн. лв. (1.7%) до 298.5 млн. лв., при 303.7 млн. лв. към декември 2009 г. и са 11.4% от застрахователните технически резерви към края на декември 2010 г., при 14.6% към края на същия месец на 2009 г.

Пасивите към резидентните парично - финансови институции (ПФИ) намаляват с 87.7 млн. лв. (41%) до 126.5 млн. лв. към края на декември 2010 г., при 214.2 млн. лв. към края на четвъртото тримесечие на 2009 г.

Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви е 4.8% към края на декември 2010 г., при 10.3% към декември 2009 година.

На годишна база, към края на четвъртото тримесечие на 2010 г., задълженията към сектор Нефинансови предприятия се увеличават с 43.2 млн. лв. (11.7%) до 411.1 млн. лв., при 367.9 млн. лв. към декември 2009 г. и са 15.8% от застрахователните технически резерви, при 17.7% към края на четвъртото тримесечие на 2009 г.

Пасивите към нерезиденти (сектор Останал свят) към четвъртото тримесечие на 2010 г. нарастват със 144.4 млн. лв. (17.6%) до 962.9 млн. лв., при 818.5 млн. лв. към края на същото тримесечие на 2009 г. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви към края на декември 2010 г. е 36.9%, при 39.4% към края на декември 2009 година.

Привлечените средства на застрахователните, презастрахователните и здравноосигурителните дружества към декември 2010 г. са 4.737 млрд. лв. Собственият капитал достига 1.494 млрд. лв. към края на четвъртото тримесечие на 2010 г., като нараства със 116.9 млн. лв. (8.5%) спрямо декември 2009 г. (1.377 млрд. лв.). Неговият дял в размера на пасивите към декември 2010 г. е 31.5%, при 34.6% към края на същия месец на 2009 г.

Към края на четвъртото тримесечие на 2010 г. застрахователните технически резерви се увеличават на годишна база с 530 млн. лв. (25.5%) до 2.608 млрд. лв., при 2.078 млрд. лв. към декември 2009 г. Те са с най-голям относителен дял в общия размер на привлечените средства - 55.1% към края на декември 2010 г., при 52.3% към края на същия месец на 2009 г.

Активи

Средствата, управлявани от застрахователните, презастрахователните и здравноосигурителните дружества, които осъществяват дейност в България, възлизат на 4 737.2 млн. лв. към края на декември 2010 г. Техният размер се увеличава със 760.3 млн. лв. (19.1%) в сравнение с декември 2009 г. (3.977 млрд. лв.) и с 380.2 млн. лв. (8.7%) спрямо края на третото тримесечие на 2010 г. (4.357 млрд. лв).

Активите на дружествата, извършващи животозастраховане се увеличават със 102.4 млн. лв. (10.3%) от 993.5 млн. лв. към декември 2009 г. до 1.0956 млрд. лв. към края на същия месец на 2010 година.

Спрямо септември 2010 г. (1 073.4 млн.лв.) те нарастват с 22.5 млн.лв. (2.1%). Техният относителен дял в общия размер на активите към декември 2010 г. е 23.1%, при 25% към края на четвъртото тримесечие на 2009 г. и 24.6% към септември 2010 г.

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане се увеличават с 647 млн. лв. (22.2%) от 2.915 млрд. лв. към декември 2009 г. до 3.562 млрд. лв. към края на същия месец на 2010 г.

Те нарастват с 352.5 млн. лв. (11%) спрямо септември 2010 г. (3.21 млрд. лв.). Към декември 2010 г. застрахователните дружества, извършващи общо застраховане имат най-висок относителен дял в общия размер на активите на застрахователните, презастрахователните и здравноосигурителните дружества - 75.2%, при 73.3% към декември 2009 г. и 73.7% към края на третото тримесечие на 2010 г.

В инструментите, включени в активите на застрахователните, презастрахователните и здравноосигурителните дружества, към края на декември 2010 г. преобладават притежаваните ценни книжа, различни от акции, които на годишна база нарастват с 404.9 млн. лв. (29.9%) до 1.76 млрд. лв.

Депозитите намаляват със 141.4 млн. лв. (13.2%) до 933.6 млн. лв., а средствата във вземания се увеличават със 163.2 млн. лв. (29.5%) до 716.1 млн. лв. към края на декември 2010 г.

В края на четвъртото тримесечие на 2010 г. относителният дял на ценните книжа, различни от акции е 37.2%, при 34.1% към края на същото тримесечие на 2009 г., на депозитите - 19.7%, при 27% към декември 2009 г. и на вземанията - 15.1%, при 13.9% към края на четвъртото тримесечие на 2009 г.

Във валутната структура на активите на застрахователните, презастрахователните и здравноосигурителните дружества към края на декември 2010 г. основен дял имат активите, деноминирани в български лева - 48.4%, при 54.6% към края на 2009 г.

Тези в евро достигат 23.7%, при 22.4% към декември 2009 г. Към декември 2010 г. в други валути те са 23.7%, при 18.8% към края на четвъртото тримесечие на 2009 г., в долари - 4.3%, при 4.1% към декември 2009 г.

По отношение на географската структура на активите на застрахователните, презастрахователните и здравноосигурителните дружества, на годишна база, към декември 2010 г. инвестициите в България се увеличават със 143 млн. лв. (6%) до 2.546 млрд. лв., при 2.403 млрд. лв. към декември 2009 г.

Техният относителен дял е 53.8% към края на декември 2010 г., при 60.4% към края на същия месец на 2009 г.

В края на четвъртото тримесечие на 2010 г., средствата, инвестирани в държавите от Европейския съюз нарастват с 568.6 млн. лв. (41.3%) до 1.946 млрд. лв., при 1.377 млрд. лв. към декември 2009 г., като относителният им дял към края на декември 2010 г. е 41.1%, при 34.6% към края на четвъртото тримесечие на 2009 г.

Подобни статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg