Забраниха полово диференциране в европейското застраховане

1838
Забраниха полово диференциране в европейското застраховане

Застрахователите няма да имат право да отчитат пола като рисков фактор, нито при определянето на цената и плащанията по ренти и пенсионни спестявания, нито за премиите по автомобилното и други видове общо застраховане, постанови Съдът на европейските общности (СЕО) днес.

"Вземането пола на застрахованото лице като рисков фактор в изчисленията по застрахователни договори, представлява дискриминация," казва в изявлението си съдът.

Решението може да има сериозни последици за застрахователния сектор. В резултат на него може да се увеличат разходите на жените по автомобилни застраховки и такива свързани със злополуки, като в същото време се увеличат техните пенсионни доходи, докато тези на мъжете се влошат.

Изискването за унифициране на застрахователните премиите и обезщетенията по пол ще влезе в сила от 21 декември 2012 година.

Преходният период ще позволи на държави членки на ЕС да преценят какви действия да предприемат по отношение на националното законодателство и да дадат възможност на компаниите да се приспособят и да намерят начини за смекчаване на страничните ефекти.

Да напомним, че през ноември Европейската федерация за застраховане и презастраховане (CEA) излезе със становище, според което премиите ще нараснат, покритията ще намалеят, а някои продукти ще изчезнат изцяло от пазара, ако се забрани диференцирането на полов принцип. Въпреки, че в директива 2004/113 на ЕС има забрана за половата дискриминация, в нея се допускат изключения за полово диференциране като фактор, доказан със статистически и актюерски данни.

Използването на пола като фактор в системите бонус-малус е широко разпространено на стария континент. Във Великобритания например жените между 17 и 22 години плащат с близо 40% по-ниски премии по автомобилните застраховки, както Insurance.bg писа през февруари.

Официално съобщение на Съд на Европейския съюз

Директива 2004/113/ЕО забранява дискриминацията, основана на пола, по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги.

Директивата поначало забранява да се отчита полът при изчисляването на застрахователните премии и обезщетения по застрахователни договори, сключени след 21 декември 2007 г. Тя обаче предвижда изключение, съгласно което от тази дата държавите членки могат да допуснат дерогации по отношение на правилото за независещи от пола премии и обезщетения, стига да могат да гарантират, че свързаните с това актюерски и статистически данни, на които се основават изчисленията, са надеждни, редовно актуализирани и на разположение на обществеността. Дерогациите се разрешават само ако в националното законодателство все още не се прилага правилото за премии и обезщетения, независещи от пола. Пет години след транспонирането на Директивата, т.е. на 21 декември 2012 г., държавите членки следва да преразгледат основанията за тези дерогации въз основа на най-новите актюерски и статистически данни, както и на доклада, представен от Комисията три години след датата на транспониране на Директивата.

Белгийското сдружение на потребители „Test-Achats ASBL" и две физически лица подават пред белгийския Конституционен съд жалба за отмяна на белгийския закон, с който се транспонира Директивата. Впоследствие белгийският Конституционен съд отправя запитване до Съда, за да се прецени съвместимостта на съдържащата се в Директивата дерогация с норма от по-висок ранг, а именно с принципа на правото на Съюза на равно третиране на жените и мъжете.

В постановеното днес решение Съдът най-напред подчертава, че съгласно член 8 ДФЕС във всички свои дейности Съюзът полага усилия за премахването на неравенствата и за насърчаване на равенството между мъжете и жените. В процеса на постепенно постигане на такова равенство законодателят на Съюза е този, който определя кога да предприеме действия, отчитайки изменението на икономическите и социалните условия в Съюза. На следващо място Съдът уточнява, че в този смисъл законодателят на Съюза е предвидил в Директивата, че разликите в премиите и обезщетенията, които произтичат от използването на пола като фактор при изчисляването на тези премии и обезщетения, трябва да бъдат премахнати най-късно до 21 декември 2007 г. При все това, доколкото към момента на приемане на Директивата използването на актюерските фактори, свързани с пола, е широко застъпено при предоставянето на застрахователни услуги, законодателят е имал основание да приведе в действие, постепенно и с подходящи преходни периоди, прилагането на правилото за независещи от пола премии и обезщетения.

В това отношение Съдът напомня, че Директивата дерогира общото правило за независещи от пола премии и обезщетения, предвидено в същата директива, давайки на държавите членки възможност преди 21 декември 2007 г. да разрешат пропорционални разлики по отношение на премиите и обезщетенията за застрахованите лица, когато полът е определящ фактор при изчисляването на рисковете, въз основа на релевантни и точни актюерски и статистически данни.

Споменатата възможност ще бъде преразгледана пет години след 21 декември 2007 г. с оглед доклада на Комисията, но доколкото в Директивата няма разпоредба за продължителността на прилагане на тези разлики държавите членки, възползвали се от тази възможност, могат да допуснат застрахователите да прилагат това неравно третиране без ограничение във времето.

При тези обстоятелства според Съда има опасност правото на Съюза да допуска без ограничение във времето дерогацията на равното третиране на жените и мъжете, предвидена в Директивата. Ето защо разпоредбата, която дава възможност на съответните държави членки да запазят без ограничение във времето дерогация на правилото за премии и обезщетения, независещи от пола, пречи да се постигне целта за равно третиране на жените и мъжете, и трябва да се приеме за невалидна след изтичането на подходящ преходен период.

Поради това Съдът постановява, че в сектора на застрахователните услуги дерогацията на общото правило за премии и обезщетения, независещи от пола, е невалидна, считано от 21 декември 2012 г.

Източник: Insurance.bg

Подобни статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg

На фокус

Ba Na Hills - слънчевата земя на чудесата

Кацнал на висок хълм, който гарантира прекрасен природен пейзаж,...