Проститутките в Китай се смятат за по-надеждни от представителите на правителството и учените, е открило проведено наскоро изследване сред над 3 000 души на изданието Insight China.

Он-лайн допитването е посочило че 7.9% от отговорилите считат секс труженичките за надеждни, поставяйки ги на трето място по доверие, след фермерите и религиозните работници.

В изследването са взели участие общо 3 376 души в месеците юни и юли.

По отношение на резултатите от изследването, китайското издание China Daily, коментира че подобни резултати са изненадващи и в същото време притеснителни.

С по-малко доверие се ползват дори и учителите и изследователите, както и представителите на правителството и властта.

Непосредствено след жриците на любовта, се нареждат войниците и студентите.

Изследователите коментират слабото представяне на властта по доверие с непрекъснатите скандали, които излизат в публичното пространство на страната.

На последните места по доверие са строителните предприемачи, секретарките, и директорите.